TO JEST ARCHIWALNA WITRYNA
KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ
WIELKOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY ZHR

aktualny adres:

 wielkopolanie.zhr.pl/komisja-instruktorska/


STAN OBECNY - SPOTKANIE: W REALU / ON-LINE

Tryb posiedzeń Komisji instruktorskiej będzie uzależniony od sytuacji pandemicznej i obowiązujących zaleceń i przepisów.
KI w uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu wszelkich ustalonych wymogów, może wyrazic zgodę na uczestnictwo tzw. on-line.
Udział on-line realizowany bedzie za pomocą komunikatora (brak).

UWAGA!
Obowiązujące dokumenty znajdują się poniżej.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI
- standardowy: 3. czwartek miesiąca, godz. 18.00 (poza świętami oraz lipcem i sierpniem)
- dodatkowe: KI w przypadku większej liczby zgłoszeń wyznaczy dodatkowy termin (minimum jeden w miesiącu).
Daty planowych posiedzień:
rok 2021 - 16.09 / 21.10 / 18.11 / 16.12 /

rok 2022 - 20.01 / 17.02 / 17.03 / 21.04 / 19.05 / 16.06
Rozkład godzinowy (dla 3 osób średnio po 60 min.): 18.00, 19.15, 20.30.

UWAGA! Zgłoszenia i przesłanie dokumentów (zawsze do godz. 23:59):
14 dni przed - przesłanie wstępnej propozycji próby lub sprawozdania
8 dni przed - KI odsyła informację o przyjęciu na posiedzenie lub zgłasza uwagi
5 dni przed - przesłanie ostatecznej wersji próby lub sprawozdania i innych dokumentów.

PRÓBA NA STOPIEŃ
- zapoznanie się z zasadami i wymaganiami zdobywania stopni
- opracowanie próby z opiekunem
- zgłoszenie się na KI za pomocą formularza lub e-maila
- przygotowanie i przesłanie wymaganych dokumentów:

warunki przyjęcia na KI i otwarcia próby - UWAGA! NOWE WZORY KART
- karta próby na stopień (wypełnia probant)
- karta pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
- pisemna opinia opiekuna

warunki przyjęcia na KI i zamknięcia próby
- sprawozdanie pisemne z próby na stopień (przygotowuje probant) oraz przygotowana słowna prezentacja z przebiegu próby (na posiedzeniu)
- pisemna opinia hufcowego
- pisemna opinia opiekuna próby

- przedłożenie patentu ukończenia kursu (od 2021 roku wraz z opinią komendy kursu)
- posiadanie stopnia HO/HR
- sprawozdanie pisemne z pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
- rozmowa z KI (losowane pytania problemowe)
- w przypadku braku stosownego potwierdzenia zaliczenia testu podczas kursu test z wiedzy wychowawcy (pwd.) lub kierownika (phm.) placówki wypoczynkowej.

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY

Próba na stopień przewodnika:
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność zuchowa (pdf)
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność zuchowa (szablon, docx)

     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność zuchowa (do edycji, odt)
     ---
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność harcerska (pdf)
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność harcerska (szablon, docx)

     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność harcerska (do edycji, odt)
Próba na stopień podharcmistrza:
     ►  Karta próby na stopień PHM (pdf)
     ►  Karta próby na stopień PHM (szablon, docx)
     ►  Karta próby na stopień PHM (do edycji, odt)
Karta dla opiekuna:
     ►  Karta pracy z podopiecznym (do edycji)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (pdf)
        -   -   -
     Regulamin stopni instruktorskich OH-y
    ►  Zasady zdobywania stopni
    ►  Wymagania na przewodnika
    ►  Wymagania na podharcmistrza
    ►  Test wiedzy wychowawca/kierownik wypoczynku
    ►  Lista lektur do stopni instruktorskich
        -   -   -
     KI - karta posiedzenia
    
 KI - karta rozmowy

    ► Komisja harcmistrzowska - witryna

SKŁAD KOMISJI
   phm. Franciszek Bandurski - Sekretarz KI
   phm. Adam Hubert - Członek KI
   phm. Hubert Kniaź - Członek KI
   phm. Antoni Kozanecki
 - Członek KI
   hm. Kacper Kozanecki - Członek KI
   phm. Maciej Martinek - Zastępca Przewodniczącego KI
   phm. Jakub Matusewicz - Członek KI
   phm. Wojciech Pająkowski - Członek KI
   hm. Przemysław Stawicki - Przewodniczący KI
   hm.o. Marcin Wrzos - Członek KI


AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

KI - posiedzenie - 17.02.2022

Posiedzenie w czwartek 17 lutego 2022 roku o godz. 18.00 w Poznaniu przy ul.Nowowiejskiego 39.

Rezerwacja:

1. 18.15 - dh Jan Waligóra
2. 19.30 - dh Franciszek Garstecki

3. 20.40 - dh Michał Traskowski

UWAGA!
Czas przewidziany dla poszczególnych chętnych to: otwarcie próby - maks. 45 min., zamknięcie próby - maks.  60 min. W przypadku przekroczenia czasu, dokończenie spotkania może być przesunięte na kolejny termin.

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.


KI - posiedzenie - 20.01.2022

Posiedzenie w czwartek 20 stycznia 2022 roku o godz. 18.00 w Poznaniu przy ul.Nowowiejskiego 39.

Rezerwacja:

1. 18.15 - dh Jan Sikorski
2. 19.15 - dh Wiktor Zawada

3. 20.00 - dh

UWAGA!
Czas przewidziany dla poszczególnych chętnych to: otwarcie próby - maks. 45 min., zamknięcie próby - maks.  60 min. W przypadku przekroczenia czasu, dokończenie spotkania może być przesunięte na kolejny termin.

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.


KI - posiedzenie - 16.12.2021

Posiedzenie w czwartek 16 grudnia 2021 roku o godz. 18.00 w Poznaniu przy ul.Nowowiejskiego 39.

Rezerwacja:

Komisja A
1. 18.15 - dh Ignacy Borucki
2. 19.15 - dh Józef Prager
3. 20.15 - dh Antoni Jakubowski

4. 21.15 - dh Franciszek Styszyński
5. 22.15 - dh Jan Minksztym

UWAGA!
Czas przewidziany dla poszczególnych chętnych to: otwarcie próby - maks. 45 min., zamknięcie próby - maks.  60 min. W przypadku przekroczenia czasu, dokończenie spotkania może być przesunięte na kolejny termin.

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.


FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02] FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02]

UWAGA! ANKIETA NIEAKTYWNA - Sprawa do Komisji Instruktorskiej [W02]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA