UWAGA!
Od posiedzenia komisji w lutym 2020 roku następują istotne zmiany w procedurze otwierania i zamykania prób na stopnie.
Informacje poniżej.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI
- standardowo: 3. czwartek miesiąca, godz. 18.00 (poza świętami oraz lipcem i sierpniem)
- dodatkowe: wg potrzeb
Daty planowych posiedzień:
2020 - 16.01 / 20.02 / 19.03 / 16.04 / 21.05 / 18.06

UWAGA! Zgłoszenia i przesłanie dokumentów (zawsze do godz. 23:59):
21 dni przed - przesłanie wstępnej propozycji próby lub sprawozdania
14 dni przed - KI odsyła informację o przyjęciu na posiedzenie lub zgłasza uwagi
7 dni przed - przesłanie ostatecznej wersji próby lub sprawozdania i innych dokumentów.

PRÓBA NA STOPIEŃ
- zapoznanie się z zasadami i wymaganiami zdobywania stopni
- opracowanie próby z opiekunem
- zgłoszenie się na KI za pomocą formularza lub e-maila
- przygotowanie i przesłanie wymaganych dokumentów:

warunki przyjęcia na KI i otwarcia próby - UWAGA! będą nowe wzory kart
- karta próby na stopień (wypełnia probant)
- karta pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
- pisemna opinia opiekuna

warunki przyjęcia na KI i zamknięcia próby
- sprawozdanie pisemne z próby na stopień (przygotowuje probant) oraz przygotowana słowna prezentacja z przebiegu próby (na posiedzeniu)
- pisemna opinia hufcowego
- pisemna opinia opiekuna próby

- przedłożenie patentu ukończenia kursu (od 2021 roku wraz z opinią komendy kursu)
- posiadanie stopnia HO/HR
- sprawozdanie pisemne z pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
- rozmowa z KI (losowane pytania problemowe)
- w przypadku braku stosownego potwierdzenia zaliczenia testu podczas kursu test z wiedzy wychowawcy (pwd.) lub kierownika (phm.) placówki wypoczynkowej.

POMOCNE DOKUMENTY

     ►  Karta próby na stopień (do edycji)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (do edycji)
     ►  Karta próby na stopień (pdf)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (pdf)
        -   -   -
     Regulamin stopni instruktorskich OH-y
    ►  Zasady zdobywania stopni
    ►  Wymagania na przewodnika
    ►  Wymagania na podharcmistrza
    ►  Lista lektur do stopni instruktorskich
        -   -   -
     KI - karta posiedzenia
    
 KI - karta rozmowy

    ► Komisja harcmistrzowska - witryna

SKŁAD KOMISJI
    ... - Przewodniczący KI
    ... - Zastępca Przewodniczącego KI
    ...  - Sekretarz KI
    phm. Adam Hubert - Członek KI

    phm. Hubert Kniaź - Członek KI
    phm. Maciej Martinek
 - Członek KI
 


AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

KI - posiedzenie - 16.04.2020 (nowe zasady)

Posiedzenie w czwartek 16 kwietnia 2020 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 - 
2. 19.00 - 
3. 20.00 - 
4. 21.00 - 

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.


KI - posiedzenie - 21.05.2020 (nowe zasady)

Posiedzenie w czwartek 21 maja 2020 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 - 
2. 19.00 - 
3. 20.00 - 
4. 21.00 - 

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.


KI - posiedzenie - 18.06.2020 (nowe zasady)

Posiedzenie w czwartek 18 czerwca 2020 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 - 
2. 19.00 - 
3. 20.00 - 
4. 21.00 - 

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.


ZMIANY W ZASADACH PRACY KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

UWAGA!
Od posiedzenia Komisji Instruktorskiej w lutym 2020 roku nastąpią istotne zmiany w procedurze otwierania i zamykania prób na stopnie.
Proszę śledzić informacje na stronie Komisji Instruktorskiej - http://wielkopolanie.ezhr.pl/komisja-instruktorska.


FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02] FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02]

Sprawa do Komisji Instruktorskiej [W02]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA