TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI
    - standardowe: 3. czwartek miesiąca, godz. 18.00
      (poza świętami oraz lipcem i sierpniem)
    - dodatkowe: wg potrzeb
    Daty planowych posiedzień:
    2019 - 19.09 / 17.10 / 21.11 / 19.12
    2020 - 16.01 / 20.02 / 19.03 / 16.04 / 21.05 / 18.06
    UWAGA! Zgłoszenia i przesłanie dokumentów 
                     do godz. 23:59 poprzedzającej niedzieli.

PRÓBA NA STOPIEŃ
    - zapoznanie się z zasadami i wymaganiami zdobywania stopni
    - opracowanie próby z opiekunem
    - zgłoszenie się na KI za pomocą formularza lub e-maila
    - przygotowanie i przesłanie wymaganych dokumentów:

      otwarcie próby
         karta próby na stopień (wypełnia probant)
         karta pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
         dokumenty uzupełniające (w tym opinia opiekuna)

      zamknięcie próby
         sprawozdanie pisemne z próby na stopień (przygotowuje probant)
            oraz przygotowana słowna prezentacja z przebiegu próby
         dokumenty uzupełniające sprawozdanie (w tym opinie hufcowego i opiekuna)
         sprawozdanie pisemne z pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
         rozmowa-kolokwium (losowanie pytań).

         

POMOCNE DOKUMENTY
     ►  Karta próby na stopień (do edycji)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (do edycji)
     ►  Karta próby na stopień (pdf)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (pdf)
        -   -   -
    
 Regulamin stopni instruktorskich OH-y
    ►  Zasady zdobywania stopni
    ►  Wymagania na przewodnika
    ►  Wymagania na podharcmistrza
    ►  Lista lektur do stopni instruktorskich
        -   -   -
     KI - karta posiedzenia
    
 KI - karta rozmowy

    ► Komisja harcmistrzowska - witryna

SKŁAD KOMISJI
    hm. Kacper Kozanecki - Przewodniczący KI
    phm. Maciej Martinek - Zastępca Przewodniczącego KI
    phm. Piotr Czubiński - Sekretarz KI
    phm. Franciszek Bandurski - Członek KI
    phm. Hubert Kniaź - Członek KI

    hm. Krzysztof Lis - Członek KI
    phm. Maciej Tomkowiak - Członek KI
    hm. Przemysław Stawicki - Członek KI


AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

KI - posiedzenie - 19.12.2019

Posiedzenie w czwartek 19 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 - dh Kamil Muszyński
2. 18.45 - dh Bartłomiej Dymaczewski
3. 19.30 - dh Marcin Dondajewski
4. 20.15 - dh Łukasz Zakrzewski
4. 20.25 - dh ks. Mariusz Maćkowiak


KI - posiedzenie - 16.01.2020

Posiedzenie w czwartek 19 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 -
2. 18.45 - 
3. 19.30 - 
4. 20.15 - 


FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02] FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02]

Sprawa do Komisji Instruktorskiej [W02]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA