STAN OBECNY - SPOTKANIE: W REALU / ON-LINE

Tryb posiedzeń Komisji instruktorskiej będzie uzależniony od sytuacji pandemicznej i obowiązujących zaleceń i przepisów.
KI w uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu wszelkich ustalonych wymogów, może wyrazic zgodę na uczestnictwo tzw. on-line.
Udział on-line realizowany bedzie za pomocą komunikatora (https://meet.google.com/).

UWAGA!
Obowiązujące dokumenty znajdują się poniżej.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI
- standardowy: 3. czwartek miesiąca, godz. 18.00 (poza świętami oraz lipcem i sierpniem)
- dodatkowe: KI w przypadku większej liczby zgłoszeń wyznaczy dodatkowy termin (minimum jeden w miesiącu).
Daty planowych posiedzień:
rok 2020 - 24.09 / 15.10 / 19.11 / 17.12 /

rok 2021 - 21.01 / 18.02 / 18.03 / 15.04 / 20.05 / 17.06
Rozkład godzinowy (dla 3 osób po 60 min.): 18.30, 19.30, 20.30.

UWAGA! Zgłoszenia i przesłanie dokumentów (zawsze do godz. 23:59):
14 dni przed - przesłanie wstępnej propozycji próby lub sprawozdania
8 dni przed - KI odsyła informację o przyjęciu na posiedzenie lub zgłasza uwagi
5 dni przed - przesłanie ostatecznej wersji próby lub sprawozdania i innych dokumentów.

PRÓBA NA STOPIEŃ
- zapoznanie się z zasadami i wymaganiami zdobywania stopni
- opracowanie próby z opiekunem
- zgłoszenie się na KI za pomocą formularza lub e-maila
- przygotowanie i przesłanie wymaganych dokumentów:

warunki przyjęcia na KI i otwarcia próby - UWAGA! NOWE WZORY KART
- karta próby na stopień (wypełnia probant)
- karta pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
- pisemna opinia opiekuna

warunki przyjęcia na KI i zamknięcia próby
- sprawozdanie pisemne z próby na stopień (przygotowuje probant) oraz przygotowana słowna prezentacja z przebiegu próby (na posiedzeniu)
- pisemna opinia hufcowego
- pisemna opinia opiekuna próby

- przedłożenie patentu ukończenia kursu (od 2021 roku wraz z opinią komendy kursu)
- posiadanie stopnia HO/HR
- sprawozdanie pisemne z pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
- rozmowa z KI (losowane pytania problemowe)
- w przypadku braku stosownego potwierdzenia zaliczenia testu podczas kursu test z wiedzy wychowawcy (pwd.) lub kierownika (phm.) placówki wypoczynkowej.

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY

Próba na stopień przewodnika:
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność zuchowa (pdf)
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność zuchowa (szablon, docx)

     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność zuchowa (do edycji, odt)
     ---
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność harcerska (pdf)
     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność harcerska (szablon, docx)

     ►  Karta próby na stopień PWD specjalność harcerska (do edycji, odt)
Próba na stopień podharcmistrza:
     ►  Karta próby na stopień PHM (pdf)
     ►  Karta próby na stopień PHM (szablon, docx)
     ►  Karta próby na stopień PHM (do edycji, odt)
Karta dla opiekuna:
     ►  Karta pracy z podopiecznym (do edycji)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (pdf)
        -   -   -
     Regulamin stopni instruktorskich OH-y
    ►  Zasady zdobywania stopni
    ►  Wymagania na przewodnika
    ►  Wymagania na podharcmistrza
    ►  Lista lektur do stopni instruktorskich
        -   -   -
     KI - karta posiedzenia
    
 KI - karta rozmowy

    ► Komisja harcmistrzowska - witryna

SKŁAD KOMISJI
   phm. Franciszek Bandurski - Sekretarz KI
   phm. Adam Hubert - Członek KI
   phm. Hubert Kniaź - Członek KI
   phm. Antoni Kozanecki
 - Członek KI
   hm. Kacper Kozanecki - Członek KI
   phm. Maciej Martinek - Zastępca Przewodniczącego KI
   phm. Jakub Matusewicz - Członek KI
   phm. Wojciech Pająkowski - Członek KI
   hm. Przemysław Stawicki - Przewodniczący KI
   hm.o. Marcin Wrzos - Członek KI


AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

KI - posiedzenie - 17.06.2021

Posiedzenie w czwartek 17 czerwca 2021 roku o godz. 18.15 w Poznaniu przy ul.Nowowiejskiego 39 (posiedzenie hybrydowe: w realu i on-line).

Rezerwacja:

Grupa A
1. 18.15 - dh Stanisław Koprowski
2. 19.25 - dh Bartłomiej Dymaczewski
3. 20.35 - dh Mateusz Matuśkiewicz

Grupa B
1. 18.15 - dh Stanisław Nawara
2. 19.25 - dh Mateusz Hernes
3. 20.10 - dh Szymon Baliński
4. 20.55 - dh Jarosław Zasacki

UWAGA!
Czas przewidziany dla poszczególnych chętnych to: otwarcie próby - maks. 45 min., zamknięcie próby - maks.  60 min. W przypadku przekroczenia czasu, dokończenie spotkania może być przesunięte na kolejny termin.

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.


KOMUNIKAT KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

Czuwaj!

W związku trwającą na świecie epidemią Covid-19 i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami dotyczącymi przemieszczenia się oraz gromadzenia - komisja instruktorska Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy prosi wszystkich harcerzy i instruktorów odbywających obecnie swoje próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza o:
- przeanalizowanie czy w obecnej sytuacji próby mogą być realizowane w przyjętej na KI formie,
- w przypadku, gdyby nie było takiej możliwości lub gdyby było realne ryzyko, że takiej możliwości nie będzie (np. organizacja obozu, zorganizowanie zbiórki, biwaku itp.) - proszę o zgłoszenie się do komisji z propozycją zmiany zadań,
- zmiana powinna być, w miarę możliwości, adaptacją/dostosowaniem istniejącej próby do nowej rzeczywistości (nie chodzi o wymyślanie czegoś nowego),
- propozycje adaptacji prób proszę przesyłać na adres 
kiwlkp@zhr.pl,
- w przypadku wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt bezpośredni na telefon 603558755.

UWAGA!
Proszę, aby opiekunowie zadbali o przekazanie powyższej informacji swoim podopiecznym.

Sekretarz Komisji Instruktorskiej WChHy
phm. Franciszek Bandurski  


ZMIANY W ZASADACH PRACY KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

UWAGA!
Od posiedzenia Komisji Instruktorskiej w lutym 2020 roku nastąpią istotne zmiany w procedurze otwierania i zamykania prób na stopnie.
Proszę śledzić informacje na stronie Komisji Instruktorskiej - http://wielkopolanie.ezhr.pl/komisja-instruktorska.


FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02] FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02]

Sprawa do Komisji Instruktorskiej [W02]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA