TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI
    - standardowe: 3. czwartek miesiąca, godz. 18.00
      (poza świętami oraz lipcem i sierpniem)
    - dodatkowe: wg potrzeb
    Daty planowych posiedzień:
    2018 - 18.10 / 15.11 / 20.12
    2019 - 17.01 / 21.02 / 21.03 / 25.04 / 23.05 / 13.06
    UWAGA! Zgłoszenia i przesłanie dokumentów 
                     do godz. 23:59 poprzedzającej niedzieli.

OTWARCIE PRÓBY NA STOPIEŃ
    - zapoznanie się z zasadami i wymaganiami zdobywania stopni
    - opracowanie próby z opiekunem
    - zgłoszenie się na KI za pomocą formularza lub e-maila
    - przygotowanie i przesłanie wymaganych dokumentów:
      otwarcie próby
         karta próby na stopień (wypełnia probant)
         karta pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
         dokumenty uzupełniające
      zamknięcie próby
         sprawozdanie pisemne z próby na stopień (przygotowuje probant)
         dokumenty uzupełniające sprawozdanie
         sprawozdanie pisemne z pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby).
         

POMOCNE DOKUMENTY
     ►  Karta próby na stopień (do edycji)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (do edycji)
     ►  Karta próby na stopień (pdf)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (pdf)
        -   -   -
    
 Regulamin stopni instruktorskich OH-y
    ►  Zasady zdobywania stopni
    ►  Wymagania na przewodnika
    ►  Wymagania na podharcmistrza
    ►  Lista lektur do stopni instruktorskich
        -   -   -
     KI - karta posiedzenia
    
 KI - karta rozmowy

    ► Komisja harcmistrzowska - witryna

SKŁAD KOMISJI
    hm. Kacper Kozanecki - Przewodniczący KI
    phm. Maciej Martinek - Zastępca Przewodniczącego KI
    phm. Piotr Czubiński - Sekretarz KI
    phm. Franciszek Bandurski - Członek KI
    phm. Hubert Kniaź - Członek KI

    hm. Krzysztof Lis - Członek KI
    phm. Maciej Tomkowiak - Członek KI
    hm. Przemysław Stawicki - Członek KI


AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ AKTUALNOŚCI KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

KI - posiedzenie - 25.04.2019

Posiedzenie w czwartek 25 kwietnia 2019 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 - dh Jakub Gawron
2. 18.45 - dh Olaf Hoffmann
3. 19.30 - 
4. 20.15 - 


KI - posiedzenie - 23.05.2019

Posiedzenie w czwartek 23 maja 2019 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 -
2. 18.45 - 
3. 19.30 - 
4. 20.15 - 


KI - posiedzenie - 13.06.2019

Posiedzenie w czwartek 23 maja 2019 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 -
2. 18.45 - 
3. 19.30 - 
4. 20.15 - 


FORMULARZ KONTAKTOWY KI FORMULARZ KONTAKTOWY KI

Sprawa do Komisji Instruktorskiej
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.