TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI
    - standardowe: 3. czwartek miesiąca, godz. 18.00
      (poza świętami oraz lipcem i sierpniem)
    - dodatkowe: wg potrzeb
    Daty planowych posiedzień:
    2019 - 19.09 / 17.10 / 21.11 / 19.12
    2020 - 16.01 / 20.02 / 19.03 / 16.04 / 21.05 / 18.06
    UWAGA! Zgłoszenia i przesłanie dokumentów 
                     do godz. 23:59 poprzedzającej niedzieli.

PRÓBA NA STOPIEŃ
    - zapoznanie się z zasadami i wymaganiami zdobywania stopni
    - opracowanie próby z opiekunem
    - zgłoszenie się na KI za pomocą formularza lub e-maila
    - przygotowanie i przesłanie wymaganych dokumentów:

      otwarcie próby
         karta próby na stopień (wypełnia probant)
         karta pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
         dokumenty uzupełniające (w tym opinia opiekuna)

      zamknięcie próby
         sprawozdanie pisemne z próby na stopień (przygotowuje probant)
            oraz przygotowana słowna prezentacja z przebiegu próby
         dokumenty uzupełniające sprawozdanie (w tym opinie hufcowego i opiekuna)
         sprawozdanie pisemne z pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
         rozmowa-kolokwium (losowanie pytań).

         

POMOCNE DOKUMENTY
     ►  Karta próby na stopień (do edycji)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (do edycji)
     ►  Karta próby na stopień (pdf)
     ►  Karta pracy z podopiecznym (pdf)
        -   -   -
    
 Regulamin stopni instruktorskich OH-y
    ►  Zasady zdobywania stopni
    ►  Wymagania na przewodnika
    ►  Wymagania na podharcmistrza
    ►  Lista lektur do stopni instruktorskich
        -   -   -
     KI - karta posiedzenia
    
 KI - karta rozmowy

    ► Komisja harcmistrzowska - witryna

SKŁAD KOMISJI
    hm. Kacper Kozanecki - Przewodniczący KI
    phm. Maciej Martinek - Zastępca Przewodniczącego KI
    phm. Piotr Czubiński - Sekretarz KI
    phm. Franciszek Bandurski - Członek KI
    phm. Hubert Kniaź - Członek KI

    hm. Krzysztof Lis - Członek KI
    phm. Maciej Tomkowiak - Członek KI
    hm. Przemysław Stawicki - Członek KI


KI - posiedzenie - 19.12.2019

Posiedzenie w czwartek 19 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 - dh Kamil Muszyński
2. 18.45 - dh Bartłomiej Dymaczewski
3. 19.30 - dh Marcin Dondajewski
4. 20.15 - dh Łukasz Zakrzewski
4. 20.25 - dh ks. Mariusz Maćkowiak


KI - posiedzenie - 16.01.2020

Posiedzenie w czwartek 19 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.

Rezerwacja:
1. 18.00 -
2. 18.45 - 
3. 19.30 - 
4. 20.15 - 


FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02] FORMULARZ KONTAKTOWY KI [W02]

Sprawa do Komisji Instruktorskiej [W02]
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA