TABLICA CITO TABLICA CITO

 

OKRĘG
WIELKOPOLSKI ZHR

 

*   *    *

BIEŻĄCE ZASADY ORGANIZACJI ZBIÓREK
aktualizacja: 7 maja 2021 roku

Zmiany w stosunku do poprzednich zasad  dotyczą przede wszystkim:

1. Rezygnacji z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu, co nie powinno jednak  zwalniać drużynowych z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami.
2. Dopuszczalnej liczby uczestników zbiórek na zewnątrz:
a) do 28 maja – do 25 osób
b) od 29 maja – do 50 osób.
3. Zbiórek w harcówkach: 1 osoba na 7 m2, jednakże zalecane jest nie więcej, niż 25 osób.
4. Zbiórek w mieszkaniach prywatnych: do 25 osób, jednak zalecane jest aby nie było ich więcej, niż 1 osoba na 7m2 lokalu. Kadra instruktorska powinna szczególnie zadbać, aby nie doprowadzać do zbytniego gromadzenia się w małych pomieszczeniach.
5. Dopuszczamy organizację biwaków, przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów, a nadto:
a) w przypadku biwaku organizowanych w hotelach, agroturystyce, schroniskach itp. wg zasad hotelowych, wskazanych przez właściciela obiektu.
b) w harcówkach, parafiach, szkołach itp. (czyli miejscach użyczających nam przestrzeń niekomercyjnie) – liczba uczestników nie powinna być większa, niż  1 osoba na 7m2, ale nie więcej niż 25 osób.
c) W przypadku prowadzenia zajęć na zewnątrz (podczas biwaku) liczba osób uczestniczących w zajęciach, nie powinna być większa, niż w przypadku zbiórek prowadzonych na zewnątrz.
d) Zalecamy przejazdy z pominięciem środków komunikacji publicznej, lecz oczywiście nie wykluczamy takiej możliwości.
Pozostałe zasady nie uległy istotnym zmianom.

 Uchwała Naczelnictwa ZHR 411/1  z dnia 7 maja 2021 roku

► Zasady organizacji zbiórek z dnia 7 maja 2021 roku

 Wyjaśnienia z dnia 7 maja 2021 roku

*   *    *


ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
WIELKOPOLSKA CHORĄGIEW HARCERZY
im. hm. Floriana Marciniaka

  Adres korespondencyjny: 61-805 Poznań, ul. Św.Marcin 30
  Adres mailowy: wielkopolanie@zhr.pl
  Profil FB: 
https://www.facebook.com/wielkopolanie

  ►  ROZKAZY KOMENDANTA CHORĄGWI
------------------------------------------------------------------------------

JEDNOSTKI I AGENDY CHORĄGWI

  ►  I Poznański Hufiec Harcerzy "Watra"
  ►  II Poznański Hufiec Harcerzy "Gniazdo"
  ►  III Poznański Hufiec Harcerzy "Horyzont"
  ►  IV Poznański Hufiec Harcerzy "Rotunda"
  ►  Zielonogórski Hufiec Harcerzy "Topór"

  ►  Referat zuchowy
  ►  Referat harcerski
  ►  Referat wędrowniczy

  ►  Komisja Instruktorska
  ►  Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej
  ►  Wielkopolska Szkoła Instruktorów
 

KOMENDA CHORĄGWI

  Komendant - hm. Kacper Kozanecki
  
Sekretarz chorągwi - phm. Ignacy Jakubowski
  Skarbnik chorągwi - pwd. Piotr Futymski
  Szef WSI "Drogowskazy" / Zastępca Komendanta - phm. Mateusz Mayer
  Zastępca Komendanta - hm. Przemysław Stawicki
  Referent zuchowy - phm. Wojciech Pająkowski
 
Referent harcerski - phm. Robert Mayer
 
Szef zespołu ds. wędrowników - pwd. Łukasz Wieszczeczyński

 


NAJNOWSZY ROZKAZ KOMENDANTA CHORĄGWI NAJNOWSZY ROZKAZ KOMENDANTA CHORĄGWI

ZAPROSZENIA ZAPROSZENIA

Tytuł
FLOwyprawa
#FLOwyprawa
 
Druhny i Druhowie,
serdecznie zapraszam Was na start III edycji #FLOwyprawy rowerowej śladami hm. Floriana Marciniaka. Spotykamy się w sobotę, 22 maja o godz. 7.30 przy Forcie VII w Poznaniu (ul. Polska). Po krótkim apelu pamięci oraz złożeniu kwiatów i zniczy, zachęcamy do wspólnego przejazdu na poznańskim odcinku trasy.
 
Startujemy spod Fortu VII i dalej poruszamy się zachodnimi rubieżami Poznania, aż do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie  (obecnie Luboń-Żabikowo). W Forcie VII druh Florian był więziony w latach 1943-1944, a następnie przez kilka dni przetrzymywany w obozie w Żabikowie przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Było to w lutym 1944 roku. 
 
Zachęcam Was do śledzenie transmisji z wyprawy, która tradycyjnie będzie publikowana na naszym profilu na fb: https://www.facebook.com/flowyprawa. Zapraszam dodatkowo na stronę internetową, gdzie znajdziecie zebrane informacje o druhu Florianie: http://florianmarciniak.pl/.
 
Czuwaj!
hm. Łukasz Tadyszak

WIELKANOC AD 2021

Druhowie!

Nasz Pan zmartwychwstał. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Nie możemy być niedowiarkami. Nie jest to łatwe.
Szczególnie ważne jest dzisiaj, kiedy tak wiele ludzi walczy o swoje zdrowie i życie.

To On, Zwmartwychwstały Chrystus daje nam nadzieję i wskazuje drogę ku wiecznemu życiu. Wyruszmy za Nim i my, poprzez swoją pracę i służbę nieśmy ludziom wiarę, nadzieję i miłość.

Radosnego udziału w Zmartwychwstaniu Pana. ALLELUJA!

Czuwaj!

Komenda Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR


16 LAT TEMU JAN PAWEŁ II ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 zakończył ziemską wedrówkę święty Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II.

Wielu z nas śledziło informacje o ostatnich godzinach Jego życia. A w kolejnych dniach spotykaliśmy się na modlitwie razem z poznaniakami przy Poznańskich Krzyżach.
Jako harcerze straciliśmy wielkiego Przyjaciela. 


WIELKI POST '2021

Właśnie mija rok spędzony w atmosferze epidemii i ograniczeń. 
Zapewne wszyscy tęsknimy za powiewem wiosennego wiatru, pachnącego kwitnącymi roślinami. Za wyrwaniem się z czterech ścian. 
Jest to aż nazbyt oczywiste. 

Musimy jednak pamiętać, że nie tylko nasze płuca i zmysły spragnione są świeżości.
Nasz wewnętrzny DUCH też tego potrzebuje, nie zapominaj o tym.

SPRÓBUJMY RAZEM ZNALEŹĆ DUCHA ODNOWY PODCZAS WIELKIEGO POSTU.

Nasz Duszpasterz ks. Jan Frąckowiak zaprasza na:

► ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca 2021 roku

Przez wiele lat po II Wojnie Światowej, ale także przez wiele lat wolnej już Polski bohaterowie polskiego podziemia oraz walki z sowieckim akupantem po 1945 roku czekali na rehabilitację oraz uznanie i szacunek za poświęcenie dla Ojczyzny.

Zachęcamy do poznania ich postaci w etiudach filmowych prezentowanych m.in. przez IPN.

„Żołnierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci" – cykl etiud filmowych


DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ '2021

Naczelny Skaut, lord  Baden-Powell of Gilwell, kierował swoje pomysły, pracę i oddanie dzieciom i młodzieży, które żyły na marginesie społeczeństwa, którym zagrażało wiele niebezpieczeństw ówczesnego świata.

Dzisiaj świat jest inny, zmieniły się społeczeństwa, warunki życia. Od ponad roku trapi nas epidemia.
Przed nami, wspólnotą harcerską i skautową stoją wyzwania, podobne, jak u zarania skautingu.
Chcemy poprzez przyjaźń, przygodę i przykład własny, opierając się o wypróbowane metody kształtować zuchy, harcerki i harcerzy, by czyniły świat choć trochę lepszym.

Komenda Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR przekazuje szczery uścisk dłoni, na znak przyjaźni i pokoju.

Czuwaj!

Komendant Chorągwi
hm. Kacper Kozanecki


SPOTKANIA "ON-LINE"

Druhowie!
Proponujemy spotkania "on-line" dotyczące ważnych spraw.
Informacje będą podawane na profilu FB Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR.

---

Dostępne materiały ze spotkań:

Cykl DO WIADOMOŚCI
#1 Miłość

Cykl LIVE
#1 Co z tą aborcją?


KOMUNIKAT KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

Czuwaj!

W związku trwającą na świecie epidemią Covid-19 i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami dotyczącymi przemieszczenia się oraz gromadzenia - komisja instruktorska Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy prosi wszystkich harcerzy i instruktorów odbywających obecnie swoje próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza o:
- przeanalizowanie czy w obecnej sytuacji próby mogą być realizowane w przyjętej na KI formie,
- w przypadku, gdyby nie było takiej możliwości lub gdyby było realne ryzyko, że takiej możliwości nie będzie (np. organizacja obozu, zorganizowanie zbiórki, biwaku itp.) - proszę o zgłoszenie się do komisji z propozycją zmiany zadań,
- zmiana powinna być, w miarę możliwości, adaptacją/dostosowaniem istniejącej próby do nowej rzeczywistości (nie chodzi o wymyślanie czegoś nowego),
- propozycje adaptacji prób proszę przesyłać na adres 
kiwlkp@zhr.pl,
- w przypadku wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt bezpośredni na telefon 603558755.

UWAGA!
Proszę, aby opiekunowie zadbali o przekazanie powyższej informacji swoim podopiecznym.

Sekretarz Komisji Instruktorskiej WChHy
phm. Franciszek Bandurski  


SPIS DRUŻYN I DEKLARACJE INSTRUKTORÓW

Poniższe ankiety służą tylko i wyłącznie naszej chorągwi.

► ANKIETA DRUŻYNY
Bardzo proszę wszystkich drużynowych o spisanie drużyn za pomocą prostej ankiety.

► ANKIETA INSTRUKTORA
Proszę wszystkich instruktorów o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej deklaracji służby instruktorskiej.


FORMULARZ KONTAKTOWY BIURA CHORĄGWI [W01] FORMULARZ KONTAKTOWY BIURA CHORĄGWI [W01]

Sprawa do Biura Chorągwi [W01]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

OSTATNIE ZMIANY OSTATNIE ZMIANY

Powrót

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca 2021 roku

Przez wiele lat po II Wojnie Światowej, ale także przez wiele lat wolnej już Polski bohaterowie polskiego podziemia oraz walki z sowieckim akupantem po 1945 roku czekali na rehabilitację oraz uznanie i szacunek za poświęcenie dla Ojczyzny.

Zachęcamy do poznania ich postaci w etiudach filmowych prezentowanych m.in. przez IPN.

„Żołnierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci" – cykl etiud filmowych