REFERAT ZUCHOWY

SKŁAD
  Szef referatu: pwd. Wojciech Pająkowski

---------------------------------------------

KURSY
  Kurs przybocznych zuchowych "KRZESIWA"

---------------------------------------------

TERMINARZ

  30.09 - wersje robocze śródrocznych planów pracy

  15.10 - wersje końcowe śródrocznych planów pracy
  19-21.10 - I biwak kursu przybocznych "Krzesiwa"

  16-18.11 - II biwak kursu przybocznych "Krzesiwa"
  24.11 - Wielki Turniej Gromad, zakończenie kursu przybocznych "Krzesiwa"

  22.12 - Roraty harcerskie
  27-29.12 - Zlot 100-rocznicy Powstania Wielkopo
lskiego
  28.12 - Dzień dla zuchów na Zlocie 100-rocznicy Powstania Wielkopolskiego


  16.02 - warsztaty całodniowe dla referatu

  5-7.04 - biwak kadr gromad referatu
  30.04 - kolonijne plany pracy
 
  3-10.08 - Zlot XXX-lecia ZHR
  31.08 - koniec kategoryzacji