IV POZNAŃSKI HUFIEC HARCERZY "ROTUNDA"

Komenda hufca
Hufcowy:
 phm. Jakub Matusewicz

------------------------------------------

Wykaz jednostek (aktywne linki, emaile)

1 Poznańska Gromada Zuchów "Rycerze Świtu"
    Teren działania: 
Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

1 Poznańska Drużyna Harcerzy im. Św. Michała Archanioła"
    Teren działania: Poznań - os. Bohaterów II Wojny Światowej i okolice

4 Poznańska Gromada Zuchów "Wędrowne Bizony"
    Teren działania: Poznań

4 Poznańska Gromada Harcerzy "AK Ponury"
    Teren działania: Poznań

6 Poznańska Gromada Zuchów "Wilczęta"
    Teren działania: Poznań

7 Poznańska Gromada Zuchów "Dzielne Wagabundy"
    Teren działania: Poznań

7 Poznańska Drużyna Harcerzy "Binduga"
    Teren działania: Poznań

7 Poznańska Drużyna Wędrowników "Tratwa"
    Teren działania: Poznań

19 Poznańska Drużyna Harcerzy "Puszcza"
    Teren działania: Poznań

1 Drużyna Harcerzy w Lusówku
    Teren działania: Poznań