TABLICA CITO TABLICA CITO

 

OKRĘG
WIELKOPOLSKI ZHR

 

*   *    *

BIEŻĄCE ZASADY ORGANIZACJI ZBIÓREK
aktualizacja: 7 maja 2021 roku

Zmiany w stosunku do poprzednich zasad  dotyczą przede wszystkim:

1. Rezygnacji z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu, co nie powinno jednak  zwalniać drużynowych z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami.
2. Dopuszczalnej liczby uczestników zbiórek na zewnątrz:
a) do 28 maja – do 25 osób
b) od 29 maja – do 50 osób.
3. Zbiórek w harcówkach: 1 osoba na 7 m2, jednakże zalecane jest nie więcej, niż 25 osób.
4. Zbiórek w mieszkaniach prywatnych: do 25 osób, jednak zalecane jest aby nie było ich więcej, niż 1 osoba na 7m2 lokalu. Kadra instruktorska powinna szczególnie zadbać, aby nie doprowadzać do zbytniego gromadzenia się w małych pomieszczeniach.
5. Dopuszczamy organizację biwaków, przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów, a nadto:
a) w przypadku biwaku organizowanych w hotelach, agroturystyce, schroniskach itp. wg zasad hotelowych, wskazanych przez właściciela obiektu.
b) w harcówkach, parafiach, szkołach itp. (czyli miejscach użyczających nam przestrzeń niekomercyjnie) – liczba uczestników nie powinna być większa, niż  1 osoba na 7m2, ale nie więcej niż 25 osób.
c) W przypadku prowadzenia zajęć na zewnątrz (podczas biwaku) liczba osób uczestniczących w zajęciach, nie powinna być większa, niż w przypadku zbiórek prowadzonych na zewnątrz.
d) Zalecamy przejazdy z pominięciem środków komunikacji publicznej, lecz oczywiście nie wykluczamy takiej możliwości.
Pozostałe zasady nie uległy istotnym zmianom.

 Uchwała Naczelnictwa ZHR 411/1  z dnia 7 maja 2021 roku

► Zasady organizacji zbiórek z dnia 7 maja 2021 roku

 Wyjaśnienia z dnia 7 maja 2021 roku

*   *    *


ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
WIELKOPOLSKA CHORĄGIEW HARCERZY
im. hm. Floriana Marciniaka

  Adres korespondencyjny: 61-805 Poznań, ul. Św.Marcin 30
  Adres mailowy: wielkopolanie@zhr.pl
  Profil FB: 
https://www.facebook.com/wielkopolanie

  ►  ROZKAZY KOMENDANTA CHORĄGWI
------------------------------------------------------------------------------

JEDNOSTKI I AGENDY CHORĄGWI

  ►  I Poznański Hufiec Harcerzy "Watra"
  ►  II Poznański Hufiec Harcerzy "Gniazdo"
  ►  III Poznański Hufiec Harcerzy "Horyzont"
  ►  IV Poznański Hufiec Harcerzy "Rotunda"
  ►  Zielonogórski Hufiec Harcerzy "Topór"

  ►  Referat zuchowy
  ►  Referat harcerski
  ►  Referat wędrowniczy

  ►  Komisja Instruktorska
  ►  Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej
  ►  Wielkopolska Szkoła Instruktorów
 

KOMENDA CHORĄGWI

  Komendant - hm. Kacper Kozanecki
  
Sekretarz chorągwi - phm. Ignacy Jakubowski
  Skarbnik chorągwi - pwd. Piotr Futymski
  Szef WSI "Drogowskazy" / Zastępca Komendanta - phm. Mateusz Mayer
  Zastępca Komendanta - hm. Przemysław Stawicki
  Referent zuchowy - phm. Wojciech Pająkowski
 
Referent harcerski - phm. Robert Mayer
 
Szef zespołu ds. wędrowników - pwd. Łukasz Wieszczeczyński

 


NAJNOWSZY ROZKAZ KOMENDANTA CHORĄGWI NAJNOWSZY ROZKAZ KOMENDANTA CHORĄGWI

ZAPROSZENIA ZAPROSZENIA

XXXIX PIELGRZYMKA ZHR NA JASNĄ GÓRĘ
Częstochowa - Jasna Góra, 10-12 września 2021 roku

ZAPROSZENIE

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy!

    Wielkimi krokami zbliża się nasze następne spotkanie w Częstochowie. Na tegorocznej pielgrzymce będziemy odkrywać ślady życia siostry Róży Marii Czackiej, polskiej zakonnicy, opiekunki niewidomych, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Podczas gawędy przy piątkowym ognisku przeniesiemy się do czasów jej młodości, następnie przy okazji następnych punktów programu, wspólnie przejdziemy drogę do beatyfikacji siostry Róży.
    Jestem przekonany, że postać ta wyryje w Waszych sercach trwały ślad i przyniesie Wam wiele inspiracji przy realizowaniu rocznego planu pracy z drużyną. Spotkajmy się razem u boku Jasnogórskiej Madonny, do zobaczenia!

Komendant Pielgrzymki
phm. Adam Ziembowicz HR

INFORMACJE

https://jasnagora.zhr.pl/

UWAGA! Autokar z Poznania
Chętnych proszę o wypełnienie formularza dot. zgłoszeń na przejazd autokarem z Poznania na pielgrzymkę ZHR na Jasną Górę. Czekam do czwartku.
Czuwaj!
phm. Antoni Kozanecki
 

#FLOwyprawa
 
Druhny i Druhowie,
serdecznie zapraszam Was na start III edycji #FLOwyprawy rowerowej śladami hm. Floriana Marciniaka. Spotykamy się w sobotę, 22 maja o godz. 7.30 przy Forcie VII w Poznaniu (ul. Polska). Po krótkim apelu pamięci oraz złożeniu kwiatów i zniczy, zachęcamy do wspólnego przejazdu na poznańskim odcinku trasy.
 
Startujemy spod Fortu VII i dalej poruszamy się zachodnimi rubieżami Poznania, aż do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie  (obecnie Luboń-Żabikowo). W Forcie VII druh Florian był więziony w latach 1943-1944, a następnie przez kilka dni przetrzymywany w obozie w Żabikowie przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Było to w lutym 1944 roku. 
 
Zachęcam Was do śledzenie transmisji z wyprawy, która tradycyjnie będzie publikowana na naszym profilu na fb: https://www.facebook.com/flowyprawa. Zapraszam dodatkowo na stronę internetową, gdzie znajdziecie zebrane informacje o druhu Florianie: http://florianmarciniak.pl/.
 
Czuwaj!
hm. Łukasz Tadyszak

SPIS DRUŻYN I DEKLARACJE INSTRUKTORÓW

Poniższe ankiety służą tylko i wyłącznie naszej chorągwi.

► ANKIETA DRUŻYNY
Bardzo proszę wszystkich drużynowych o spisanie drużyn za pomocą prostej ankiety.

► ANKIETA INSTRUKTORA
Proszę wszystkich instruktorów o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej deklaracji służby instruktorskiej.


FORMULARZ KONTAKTOWY BIURA CHORĄGWI [W01] FORMULARZ KONTAKTOWY BIURA CHORĄGWI [W01]

Sprawa do Biura Chorągwi [W01]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA