SPIS JEDNOSTEK WIELKOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY

Spis porządkowo-informacyjny jednostek chorągwi w dniach 10-19 marca 2019 roku

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

DEKLARACJA INSTRUKTORÓW WIELKOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY

Deklaracja instruktorów w celu zaliczenia służby za 2018 rok i wpisania na listę instruktorów w 2019 roku. Decyzja zostanie zweryfikowana. W przypadku harcmistrzów decyzję podejmuje Naczelnik OH-y ZHR.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

--- DOTYCZY 2018 ROKU ---

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

--- DOTYCZY 2019 ROKU ---

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA