SPIS JEDNOSTEK WIELKOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY [W101]

Spis porządkowo-informacyjny jednostek chorągwi w dniach 2-6 marca 2020 roku

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

DEKLARACJA INSTRUKTORÓW WIELKOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY [W102]

Deklaracja instruktorów w celu zaliczenia służby za 2019 rok i wpisania na listę instruktorów w 2020 roku. Decyzja zostanie zweryfikowana. W przypadku harcmistrzów decyzję podejmuje Naczelnik OH-y ZHR.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

--- DOTYCZY 2019 ROKU ---

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

--- DOTYCZY 2020 ROKU ---

This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA