TABLICA CITO TABLICA CITO

 

OKRĘG
WIELKOPOLSKI ZHR

 

*   *    *

BIEŻĄCE ZASADY ORGANIZACJI ZBIÓREK
aktualizacja: 7 maja 2021 roku

Zmiany w stosunku do poprzednich zasad  dotyczą przede wszystkim:

1. Rezygnacji z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu, co nie powinno jednak  zwalniać drużynowych z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami.
2. Dopuszczalnej liczby uczestników zbiórek na zewnątrz:
a) do 28 maja – do 25 osób
b) od 29 maja – do 50 osób.
3. Zbiórek w harcówkach: 1 osoba na 7 m2, jednakże zalecane jest nie więcej, niż 25 osób.
4. Zbiórek w mieszkaniach prywatnych: do 25 osób, jednak zalecane jest aby nie było ich więcej, niż 1 osoba na 7m2 lokalu. Kadra instruktorska powinna szczególnie zadbać, aby nie doprowadzać do zbytniego gromadzenia się w małych pomieszczeniach.
5. Dopuszczamy organizację biwaków, przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów, a nadto:
a) w przypadku biwaku organizowanych w hotelach, agroturystyce, schroniskach itp. wg zasad hotelowych, wskazanych przez właściciela obiektu.
b) w harcówkach, parafiach, szkołach itp. (czyli miejscach użyczających nam przestrzeń niekomercyjnie) – liczba uczestników nie powinna być większa, niż  1 osoba na 7m2, ale nie więcej niż 25 osób.
c) W przypadku prowadzenia zajęć na zewnątrz (podczas biwaku) liczba osób uczestniczących w zajęciach, nie powinna być większa, niż w przypadku zbiórek prowadzonych na zewnątrz.
d) Zalecamy przejazdy z pominięciem środków komunikacji publicznej, lecz oczywiście nie wykluczamy takiej możliwości.
Pozostałe zasady nie uległy istotnym zmianom.

 Uchwała Naczelnictwa ZHR 411/1  z dnia 7 maja 2021 roku

► Zasady organizacji zbiórek z dnia 7 maja 2021 roku

 Wyjaśnienia z dnia 7 maja 2021 roku

*   *    *


ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
WIELKOPOLSKA CHORĄGIEW HARCERZY
im. hm. Floriana Marciniaka

  Adres korespondencyjny: 61-805 Poznań, ul. Św.Marcin 30
  Adres mailowy: wielkopolanie@zhr.pl
  Profil FB: 
https://www.facebook.com/wielkopolanie

  ►  ROZKAZY KOMENDANTA CHORĄGWI
------------------------------------------------------------------------------

JEDNOSTKI I AGENDY CHORĄGWI

  ►  I Poznański Hufiec Harcerzy "Watra"
  ►  II Poznański Hufiec Harcerzy "Gniazdo"
  ►  III Poznański Hufiec Harcerzy "Horyzont"
  ►  IV Poznański Hufiec Harcerzy "Rotunda"
  ►  Zielonogórski Hufiec Harcerzy "Topór"

  ►  Referat zuchowy
  ►  Referat harcerski
  ►  Referat wędrowniczy

  ►  Komisja Instruktorska
  ►  Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej
  ►  Wielkopolska Szkoła Instruktorów
 

KOMENDA CHORĄGWI

  Komendant - hm. Kacper Kozanecki
  
Sekretarz chorągwi - phm. Ignacy Jakubowski
  Skarbnik chorągwi - pwd. Piotr Futymski
  Szef WSI "Drogowskazy" / Zastępca Komendanta - phm. Mateusz Mayer
  Zastępca Komendanta - hm. Przemysław Stawicki
  Referent zuchowy - phm. Wojciech Pająkowski
 
Referent harcerski - phm. Robert Mayer
 
Szef zespołu ds. wędrowników - pwd. Łukasz Wieszczeczyński

 


NAJNOWSZY ROZKAZ KOMENDANTA CHORĄGWI NAJNOWSZY ROZKAZ KOMENDANTA CHORĄGWI

ZAPROSZENIA ZAPROSZENIA

Tytuł
FLOwyprawa
#FLOwyprawa
 
Druhny i Druhowie,
serdecznie zapraszam Was na start III edycji #FLOwyprawy rowerowej śladami hm. Floriana Marciniaka. Spotykamy się w sobotę, 22 maja o godz. 7.30 przy Forcie VII w Poznaniu (ul. Polska). Po krótkim apelu pamięci oraz złożeniu kwiatów i zniczy, zachęcamy do wspólnego przejazdu na poznańskim odcinku trasy.
 
Startujemy spod Fortu VII i dalej poruszamy się zachodnimi rubieżami Poznania, aż do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie  (obecnie Luboń-Żabikowo). W Forcie VII druh Florian był więziony w latach 1943-1944, a następnie przez kilka dni przetrzymywany w obozie w Żabikowie przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Było to w lutym 1944 roku. 
 
Zachęcam Was do śledzenie transmisji z wyprawy, która tradycyjnie będzie publikowana na naszym profilu na fb: https://www.facebook.com/flowyprawa. Zapraszam dodatkowo na stronę internetową, gdzie znajdziecie zebrane informacje o druhu Florianie: http://florianmarciniak.pl/.
 
Czuwaj!
hm. Łukasz Tadyszak

WIELKANOC AD 2021

Druhowie!

Nasz Pan zmartwychwstał. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Nie możemy być niedowiarkami. Nie jest to łatwe.
Szczególnie ważne jest dzisiaj, kiedy tak wiele ludzi walczy o swoje zdrowie i życie.

To On, Zwmartwychwstały Chrystus daje nam nadzieję i wskazuje drogę ku wiecznemu życiu. Wyruszmy za Nim i my, poprzez swoją pracę i służbę nieśmy ludziom wiarę, nadzieję i miłość.

Radosnego udziału w Zmartwychwstaniu Pana. ALLELUJA!

Czuwaj!

Komenda Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR


16 LAT TEMU JAN PAWEŁ II ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 zakończył ziemską wedrówkę święty Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II.

Wielu z nas śledziło informacje o ostatnich godzinach Jego życia. A w kolejnych dniach spotykaliśmy się na modlitwie razem z poznaniakami przy Poznańskich Krzyżach.
Jako harcerze straciliśmy wielkiego Przyjaciela. 


WIELKI POST '2021

Właśnie mija rok spędzony w atmosferze epidemii i ograniczeń. 
Zapewne wszyscy tęsknimy za powiewem wiosennego wiatru, pachnącego kwitnącymi roślinami. Za wyrwaniem się z czterech ścian. 
Jest to aż nazbyt oczywiste. 

Musimy jednak pamiętać, że nie tylko nasze płuca i zmysły spragnione są świeżości.
Nasz wewnętrzny DUCH też tego potrzebuje, nie zapominaj o tym.

SPRÓBUJMY RAZEM ZNALEŹĆ DUCHA ODNOWY PODCZAS WIELKIEGO POSTU.

Nasz Duszpasterz ks. Jan Frąckowiak zaprasza na:

► ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE


DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca 2021 roku

Przez wiele lat po II Wojnie Światowej, ale także przez wiele lat wolnej już Polski bohaterowie polskiego podziemia oraz walki z sowieckim akupantem po 1945 roku czekali na rehabilitację oraz uznanie i szacunek za poświęcenie dla Ojczyzny.

Zachęcamy do poznania ich postaci w etiudach filmowych prezentowanych m.in. przez IPN.

„Żołnierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci" – cykl etiud filmowych


DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ '2021

Naczelny Skaut, lord  Baden-Powell of Gilwell, kierował swoje pomysły, pracę i oddanie dzieciom i młodzieży, które żyły na marginesie społeczeństwa, którym zagrażało wiele niebezpieczeństw ówczesnego świata.

Dzisiaj świat jest inny, zmieniły się społeczeństwa, warunki życia. Od ponad roku trapi nas epidemia.
Przed nami, wspólnotą harcerską i skautową stoją wyzwania, podobne, jak u zarania skautingu.
Chcemy poprzez przyjaźń, przygodę i przykład własny, opierając się o wypróbowane metody kształtować zuchy, harcerki i harcerzy, by czyniły świat choć trochę lepszym.

Komenda Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR przekazuje szczery uścisk dłoni, na znak przyjaźni i pokoju.

Czuwaj!

Komendant Chorągwi
hm. Kacper Kozanecki


SPOTKANIA "ON-LINE"

Druhowie!
Proponujemy spotkania "on-line" dotyczące ważnych spraw.
Informacje będą podawane na profilu FB Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR.

---

Dostępne materiały ze spotkań:

Cykl DO WIADOMOŚCI
#1 Miłość

Cykl LIVE
#1 Co z tą aborcją?


KOMUNIKAT KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ

Czuwaj!

W związku trwającą na świecie epidemią Covid-19 i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami dotyczącymi przemieszczenia się oraz gromadzenia - komisja instruktorska Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy prosi wszystkich harcerzy i instruktorów odbywających obecnie swoje próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza o:
- przeanalizowanie czy w obecnej sytuacji próby mogą być realizowane w przyjętej na KI formie,
- w przypadku, gdyby nie było takiej możliwości lub gdyby było realne ryzyko, że takiej możliwości nie będzie (np. organizacja obozu, zorganizowanie zbiórki, biwaku itp.) - proszę o zgłoszenie się do komisji z propozycją zmiany zadań,
- zmiana powinna być, w miarę możliwości, adaptacją/dostosowaniem istniejącej próby do nowej rzeczywistości (nie chodzi o wymyślanie czegoś nowego),
- propozycje adaptacji prób proszę przesyłać na adres 
kiwlkp@zhr.pl,
- w przypadku wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt bezpośredni na telefon 603558755.

UWAGA!
Proszę, aby opiekunowie zadbali o przekazanie powyższej informacji swoim podopiecznym.

Sekretarz Komisji Instruktorskiej WChHy
phm. Franciszek Bandurski  


SPIS DRUŻYN I DEKLARACJE INSTRUKTORÓW

Poniższe ankiety służą tylko i wyłącznie naszej chorągwi.

► ANKIETA DRUŻYNY
Bardzo proszę wszystkich drużynowych o spisanie drużyn za pomocą prostej ankiety.

► ANKIETA INSTRUKTORA
Proszę wszystkich instruktorów o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej deklaracji służby instruktorskiej.


FORMULARZ KONTAKTOWY BIURA CHORĄGWI [W01] FORMULARZ KONTAKTOWY BIURA CHORĄGWI [W01]

Sprawa do Biura Chorągwi [W01]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

OSTATNIE ZMIANY OSTATNIE ZMIANY

Powrót

FLOwyprawa

#FLOwyprawa
 
Druhny i Druhowie,
serdecznie zapraszam Was na start III edycji #FLOwyprawy rowerowej śladami hm. Floriana Marciniaka. Spotykamy się w sobotę, 22 maja o godz. 7.30 przy Forcie VII w Poznaniu (ul. Polska). Po krótkim apelu pamięci oraz złożeniu kwiatów i zniczy, zachęcamy do wspólnego przejazdu na poznańskim odcinku trasy.
 
Startujemy spod Fortu VII i dalej poruszamy się zachodnimi rubieżami Poznania, aż do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie  (obecnie Luboń-Żabikowo). W Forcie VII druh Florian był więziony w latach 1943-1944, a następnie przez kilka dni przetrzymywany w obozie w Żabikowie przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Było to w lutym 1944 roku. 
 
Zachęcam Was do śledzenie transmisji z wyprawy, która tradycyjnie będzie publikowana na naszym profilu na fb: https://www.facebook.com/flowyprawa. Zapraszam dodatkowo na stronę internetową, gdzie znajdziecie zebrane informacje o druhu Florianie: http://florianmarciniak.pl/.
 
Czuwaj!
hm. Łukasz Tadyszak